Optela INFIZ d.o.o.  Razvojno preduzeće Instituta za fiziku,  Beograd,  Pregrevica 118 

Tel: +381 (11) 3713 107,  Fax: +381 (11) 3162 190,  Mat.broj: 20213973  PIB 104669850  Banca Intesa: 160-266222-11

e-mail: optela@ipb.ac.rs  web: www.optela.ipb.ac.rs

 

© 2007-2011, Zarkov

Preduzeće Optela Infiz d.o.o. osnovano je u novembru 2006. godine. Glavno opredeljenje našeg preduzeća je inovaciona delatnost i transfer znanja i tehnologija iz naučnoistraživačkih laboratorija u domaću privredu. U svom radu Optela Infiz se oslanja na veliko iskustvo i znanje grupe saradnika Centra za fotoniku sa Instituta za fiziku u Beogradu.

        

         Saradnja sa vodećim laboratorijama u svetu predstavlja veliki potencijal za naše preduzeće. Optela Infiz nudi uslove rada u savremeno opremljenim laboratorijama i prostorijama. Daje mogućnost svojim članovima da pokažu potencijale u prijatnoj radnoj atmosferi i nastoji da im maksimalno pomogne da svoju ideju tržišno realizuju.

Optela Infiz - Razvojno preduzeće Instituta za fiziku